Bouwtekening

De boerderij en de omgeving waren bij aankoop in 1995 overwoekerd met allerlei planten. Eerst werd de omgeving geschoond van al deze planten. De planten waren voornamelijk hele vervelende soorten zoals bramen en klimop.
De boerderij lag binnen vol met puin van het ingestorte dak, vol met balken, resten van de vloeren en stalen draden waaraan de tabaksbladeren hadden gehangen om te drogen.  Er groeiden zelfs bomen in het huis. Al het puin werd er in het begin van het jaar 1996 uit gehaald.

Na het schonen van de omgeving en de boerderij zelf kon begonnen worden met de plannen voor de verbouwing. De bouwtekening is een soort pentekening. Het hoefde geen gedetailleerde bouwtekening te zijn. Men is meer ge´nteresseerd in hoe het er van buiten uit komt te zien.

De architect Barkema uit Leiden, die eveneens in de omgeving een huis heeft, verzorgde de tekening. Her en der is er afgeweken van de tekening omdat in de praktijk niet alles volgens tekening te realiseren bleek.